4.1.1.1 Casus

Casus zijn illustraties van gebeurtenissen die het mogelijk maken om zich als professional, via de ervaringen van anderen, in te leven in de positie van anderen. Dit biedt de mogelijkheid om het eigen handelen, vooral als de gevolgen daarvan ingrijpend zijn, kritisch te beschouwen. Dit laatste is weer de voorwaarde om ideeen over zichzelf desgewenst te veranderen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de positie van de ander via de ervaringen van een oncologisch verpleegkundige
  2. U verdiept zich in de positie van de ander via de ervaringen van de patient i.c. het  slachtoffer die haar kind verloor bij de bevalling (Videofragment via Vimeo)

Meer weten? Zie Anders leren denken