4.1.1.3 RET

Een methode die mensen in staat stelt te leren van negatieve ervaringen door overdreven zelfkritiek te verminderen, is de zogenaamde Rationeel Emotieve Therapie (RET). Het uitgangspunt bij de RET is dat mensen zich voelen zoals ze denken; men is bang omdat men angstaanjagende gedachten koestert. Deze gevoelens op hun beurt bepalen vervolgens hoe men zich gedraagt, bijvoorbeeld hard weglopen bij angst of concentratieverlies bij faalangst. Kortom, als men vindt dat bepaalde situaties een probleem vormen, dan komt dit omdat men over die situaties 'verkeerde' gedachten heeft. Gedachten over de situatie gaan dus vooraf aan de gevoelens over de situatie, maar omdat men zich doorgaans eerst bewust wordt van de gevoelens en dan pas dan van de gedachten die daaraan gaan, lijkt het andersom. In schema: 
gedachten ───> gevoelens ───> gedachten ───> gevoelens etc. 

Men kan dus meer compassie voor zichzelf te ontwikkelen door anders te gaan denken.

Meer weten? Zie Anders leren denken