Inleiding professional

De rol van professional is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om professionaliteit als metacompetentie integraal strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven. Omdat professionals altjd streven naar verbetering, spreken we hier steeds van professionalisering. 

                                 

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van professional binnen uw eigen domein.

Meer weten? Zie ELO-Professionaliteit