Inleiding

Professionaliteit is een stelsel van waarden, opvattingen en regels om sociaal-zakelijk verkeer in goede banen te leiden.

                                         

Hoe doe ik dat? 

  1. U verheldert het thema met behulp van een aantal professionele uitgangspunten
  2. U creëert inzicht met behulp van kennis. U ordent
  3. U houdt rekening met de wisselwerking tussen professionaliteit en levensloop
  4. U verdiept zich in de ontwikkeling van het begrip professionaliteit. U kent de historie
  5. U bakent professionaliteit af met behulp van voorbeeldige contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op de uitgangspunten van de metacompetentiegedachte (zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten). 

Meer weten? Zie ELO-Professionaliteit