Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het gebruik van professionaliteit 'volgens de regels van het vak'.

Hoe doe ik dat? 

  1. U kiest voor algemeen pragmatisch
  2. U gebruikt specifiek professionele werkvormen
  3. U toont uw professionaliteit in uw handelen
  4. U houdt een aantal maatschappelijke aandachtspunten voor ogen, u handelt ethisch
  5. U gebruikt instrumenten of hulpmiddelen.