Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men het gestructureerde gebruik van professionaliteit volgens de regels van het vak.

                                  

Hoe doe ik dat?

  1. U vertaalt modellen en theorieen in actie- en stappenplannen
  2. U gebruikt specifiek professionele werkvormen
  3. U maakt gebruik van professionele vaardigheden
  4. U gebruikt instrumenten en/of hulpmiddelen.

 Meer weten? Zie ELO-Professionaliteit