3.2 Practice

'Practice what you preach' of 'vertoon wat je vertelt' verwijst naar het fenomeen rolmodel. Om adviezen te laten overkomen is het van belang dat men zel als het ware voorleeft. 
 
Hoe doen we dat?
  1. Richtlijnen voor het eigen handelen van onze medewerkers worden in belangrijke mate ontleend aan de voorwaarden voor de beoogde persoonlijke groei van zorgprofessionals, zoals het scheppen van een effectief en efficiënt leerklimaat. Waarden als veiligheid, transparantie en klantgerichtheid zijn dan ook van groot belang.Onder het motto ‘practice what you preach’ zijn wij sterk op alle punten waarin men educatie verzorgt: de medewerkers zijn communicatief ingesteld en bij uitstek op samenwerking gericht.
  2. Wij zijn door onze wetenschappelijke inbedding bovendien in staat een bijdrage te leveren aan de innovatie van het eigen werkveld, waarbij thema's als health counseling als zorgconcept de komende jaren verder zal worden ontwikkeld.
  3. Om die (ideologische) ontwikkeling te realiseren zijn twee parallelle deeltrajecten nodig: het opleiden van reflective professionals (RP) en van empowered patiënts (EP).