4.1.1 Taxonomie

De taxonomie is indeling van het begrippenkader van, in dit geval, professionaliteit. Er zijn verschillende manieren van indelen in gebruik, zoals die in het kader van de ontwikkeling van creatieve professionalitet met behulp van de Digitafel Methodiek van van de Wiel & Kamminga:

A. PROLOOG

1. Relevantie & Urgentie: 

1.1 Samenwerken

1.2 Samen slimmer werken

1.2.1 Visualisatie & Conceptualisatie

1.2.2 Vliegwielprincipe

1.2.3 Medium

B. LEGITIMATIE

1      Metapositionering:

1.1 Positie

1.2 Missie

1.3 Visie

2. De filosofische basis: 

1. Wereldoriëntatie 

2. Ecologisch denken

2.2.1 Systemisch werken

2.2.2 Integrale bedrijfsvoering

2.2.3 De metacompetentie-gedachte

3. De conceptuele kaders:

3.1 Holacracy

3.2 HRD

C. MODEL

1.  Het DT-model

1.1 De Digitafel Methodiek

1.2 De doelstellingen

D. THEORIE

1. Theoretische onderbouwing: 

1.1 Sociale psychologie, waarin samenwerking centraal staat

1.2 Cognitieve psychologie, waarin het draait om informatieverwerking

1.3 Emotiepsychologie, waarin het gaat om gevoelens en beleving

1.4 Motivatiepsychologie, waarin energie en richting geven aan gedrag prevaleert

1.5 Communicatieleer, waarin de uitwisseling van informatie aan de orde is

2. De methodische uitwerking

                  2.1Veranderkundig

2.2 Onderzoeksmatig

E. PRAKTIJK

1. De DTM-praktijk

1.1 De rollen

8.1.1 De probleemeigenaar

8.1.2 De opdrachtgever 

8.1.3 De deelnemers

8.1.4 De moderator

2.2 De scenario’s

8.2.1 Het conferentiescenario                

8.2.2 Het opvoedkundig scenario

8.2.3 Het cognitief-therapeutisch scenario

3.3 De logistiek

3.4 De instructie

F. BIJLAGEN

 * Testimonials

 * Literatuurreferenties