x3. Strategie

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen. Strategische keuzes lopen over een langere periode (3-5 jaar). Missie en visie geven richting aan strategische keuzes, die op hun beurt weer bepalend zijn voor taktieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn). 

                             

Hoe doe ik dat?

  1. U begrijpt het belang van professionaliteit en werkt doelgericht
  2. U bent bekend met de recente ontwikkelingen
  3. U hanteert een professionele moraal
  4. U laat beleid en professionaliteit samenvallen, u integreert
  5. U bent interactief
  6. U werkt contextueel
  7. U kent het relevante begrippenkader (PR, publieke opinie etc.), u bent deskundig
  8. U benadert strategische professionaliteit als leider.