2.1.6 Compassie

Compassie is ... zie vooralsnog Wikipedia

en... Wie gromt heeft een hondeleven!