1.5 Verantwoording

Een professional kent een hoge mate van beroepseer en is derhalve altijd bereid, en bij vookeur ook trots, om verantwoording af te leggen over zijn handelen

Hoe doe ik dat? 

  1. U gaat niet impulsief of nonchalant te werk, u handelt
  2. U stelt zich toetsbaar op, u doet mee aan audits, visitaties etc.
  3. U legt verantwoording af, niet alleen over uw resultaten maar ook over uw intenties, maatstaven en procedures, aan significante anderen.   
  4. U heeft weet van de invloed van de context bij het tot stand komen van beslissingen, u kunt specifieke elementen van de situatie onderkennen en beargumenteren hoe die een rol spelen in de verantwoording van het handelen
  5. U bent in staat om relevante sociale normen, zoals wetgeving, beroepscodes, ethische richtlijnen etc. te interpreteren en toepassen
  6. U kunt gemaakte keuzes ten overstaan van anderen verantwoorden dwz u beschikt over de argumentatie- en gesprekstechnieken om zich tegenover significante anderen te verantwoorden.

Meer weten? Zie B. Methodisch werken (aan professionaliteit)