Voors en tegens bij de derde route

Bedenk echter wel dat dit tot rolconflicten kan leiden. Dergelijke constructies vragen om goede afspraken en vergen van de persoon in kwestie een behendig manoeuvreren met rollen en petten. Belangrijk voor u als vakmanager is het vermogen om waar nodig de inhoudelijke deskundigheid op de achtergrond te houden om duidelijk als leidinggevende op te treden.