Doelgericht handelen

Een van de meest fundamentele aspecten van professioneel handelen is doelgerichtheid. Het meest in het oog springt daarbij de aard van het doel, waar werkt men naar toe, maar wie professioneel wil handelen, zorgt ook dat de weg naar vaststelling van dit doel goed verloopt.

Hoe doe ik dat?

  1. het doel van de consultatie wordt in overleg globaal vastgesteld;
  2. u zorgt er voor dat de formulering positief is d.w.z. het specificeert wat men wil bereiken (en niet wat men wil vermijden);
  3. het doel dient toetsbaar te worden geformuleerd zodat later kan worden vastgesteld of het is bereikt of niet;
  4. het doel moet ook haalbaar zijn d.w.z. dat in principe binnen de mogelijkheden moet liggen dan wel daarbinnen moet kunnen worden gebracht;
  5. de context van de met het doel beoogde verandering is aangegeven (m.b.v. vragen als wie, wat, waar, wanneer, met wie etc.)
  6. het bereiken van het doel mag een onacceptabele neveneffecten of bijwerkingen hebben.
  7. u stelt het definitieve doel vast in de hierboven genoemde termen. Een variant op deze werkwijze en hulpmiddel om te komen tot de laatste stap is het gebruik van het SMART-model.