2.1.1.2.2.4 Technologie

E-learning hangt sterk af van het soort technologie dat wordt ingezet en vooral de mate waarin technologie wordt gebruikt. Inmiddels gaat het meestal om een mix tussen face-to face leren en online leren, blended learning genoemd.