2.1.1.2.2.1 (in)formeel leren

Van formeel leren is sprake als een leren doelbewust en systematisch plaatsvindt, zoals bijv. bij cursorisch onderwijs, al dan niet met een toets.

Voorbeelden van informele vormen van e-learning zijn medewerkers die een database raadplegen, collega’s die instant messaging gebruiken om elkaar op afstand om hulp te vragen, professionals die een weblog onderhouden om te reflecteren op hun werk of een online community van applicatiebeheerders om van elkaars ervaringen te kunnen leren.