2.1.7 Context

De context, alles wat zich als het ware 'om de professional heen' afspeelt, bepalen in hoge mate de loopban van professionals. Het is van belang om hier terdege rekening mee te houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt ervoor dat uw persoonlijke ontwikkeling matcht met de ontwikkeleing van de (lerende) organisatie, u doet aan Human Resource Development (HRD)
  2. U beseft dat zich soms onverwachte wendingen voordoen; een verrassende mogelijkheid om een stap te maken, de kans om mee te doen aan een interessant project, maar ook gewoon domme pech
  3. U ziet niet alleen kansen, maar grijpt ze ook. U koestert daarbij niet al te veel verwachtingen of condities vooraf. U bent ondernemend (zie ELO-Organiseren: Organisator)
  4. U bent in staat om uw eigen handelen te sturen en het vermogen om uw loopbaan richting te geven