1.2 Tweede orde

Professionaliteit wordt pas zichtbaar in gedrag dat zich binnen een bepaalde context afspeelt. In die zin is sprake van een tweede-orde competentie. Dit soort metacompetenties krijgen pas kleur door ze toe te passen binnen een bepaalde rol, functie of handeling

Hoe doe ik dat?

  1. U doet niet alleen de dingen goed, maar zorgt er ook voor dat u de goede dingen doet. U werkt normatief (zie ELO-Denkhulp 1.2 Waardering)
  2. U weet dat het accent bij professionele opleidingen en discussie vaak primair op het technische aspect ligt, maar dat de grootste problemen voortkomen uit het noramtieve domein. U bent normatief-reflectief
  3. Een visualisatie van verschillende perspectieven, toegepast op innovatie, is Joore's multilevel design model (zie ELO-Denkhulp: A 2.6: Wereldorientaties).