2.5.1 Bewuste ZZ

Zelfzorg is actief werken aan het vermogen of het herstel van dit vermogen om regie te voeren op het eigen leven. Dat is soms nodig als men als persoon echt in het gedrang komt of dreigt te komen. Het doorlopen van een vast stappenplan kan dan uitkomst bieden.

Hoe doe ik dat?

  1. Anders leren denken 
  2. Verkeerde gedachten opsporen
  3. Zelf aan de slag
  4. Werken met het ABC-schema
  5. Opnieuw aan de slag
  6. Het uitgebreide ABC-schema
  7. In de praktijk 
  8. Een groeimodel