2.8.1 Rolwisseling

Onder een rol verstaat men een samenhangend geheel van gedragsregels dat de professional houvast biedt in de uitoefening van een bepaalde functie. Als professional heeft men, naast verstand van zaken, ook het vermogen om een of meer andere rollen te spelen dan die van inhoudelijk expert. Enkele relevante rollen zijn: 

Meer weten? Zie ELO-Organiseren: Professionele rollen