2.7.4 Kleuren

Een visitatie is een formele aangelegenheid, maar kan niet zonder kleur of accenten.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat na 'wat er goed is en wat er behouden moet blijven'?
  2. U verdiept zich in de positieve ontwikkelingen na de vorige visitatie die  steun verdienen
  3. U vraagt naar wat er gezien de ontwikkelingen binnen en buiten het vakgebied sec, verbeterd zou kunnen worden, m.n. in organisatorisch opzicht.