2.5.3 Solisme

Complexe vraagstukken vragen om (multidisciplinaire) samenwerking.  Dynamische vraagstukken vragen om snel wisselende teams. De wereld wordt zowel steeds complexer als dynamischer en dat stelt hoge eisen aan het vermogen van professionals om te functioneren in flexibele teams. 

Hoe doe ik dat?