2.5.1 Autonomie

Professionals ervaren al snel een dilemma tussen hun professionele autonomie aan de ene kant en de sturing vanuit de organisatie aan de andere kant. Het een vraagt maatwerk en speelruimte, het ander uniformering en standaardisering. Het is de taak van de leidinggevende/professional om zichzelf, maar ook anderen hierin een balans te laten vinden.

Hoe doe ik dat?