Professionele rollen

Een rol is een samenhangend geheel van gedragsregels dat de professional houvast biedt in de uitoefening van een bepaalde functie. Als professional heeft men, naast verstand van zaken, ook het vermogen om een of meer andere rollen te spelen dan die van inhoudelijk expert.

Hoe doe ik dat?

NB: naast deze indeling zijn ook andere gangbaar, zoals bijv. die van Quinn.