Inleiding

Onder mens- of wereldbeeld (zie ook menswetenschappen) verstaat men een geordend geheel van veronderstellingen over wat het wezenlijke is van de mens en de wereld waarin hij leeft. Binnen de mens- en sociale wetenschappen hangen de theoretische kaders en concepten die men gebruikt, nauw samen met het mensbeeld dat men hanteert. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een biologisch mensbeeld, zoals bijv. in de evolutionaire psychologie
  2. U hanteert een psychodynamisch mensbeeld, zoals bijv. de dieptepsychologie
  3. U gaat uit van een behaviouristisch mensbeeld, zoals in de leertheorie
  4. U gebruikt een humanistisch mensbeeld, zoals bijv. in de client-gerichte psychologie 
  5. U hanteert een pragmatische visie op de mens *
  6. U gaat uit van een levensbeschouwelijk of religieus mensbeeld.