Metacompetenties

Metacompetenties zijn professionele vaardigheden die kenniswerkers in staat stellen om inhoudelijk bij te blijven, hun werk volgens de 'regels van hun vak'  te verrichten en de onderlinge verhoudingen met alle betrokkenen in goede banen te leiden. 

Wordt vervolg!