4.4.1 Professionalisme

Professionalisme is een waardesysteem, een raamwerk van opvattingen, werkprincipes en regels voor economisch verkeer.