4.1 a Eenheid

Men denkt iets en tegelijkrtijd voelt men iets; gedachten en gevoelens zijn twee kanten van dezelfde reactie op een bepaalde situatie. Als men een andere gevoel wil hebben over een bepaalde situatie, kan men dat dus ook bereieken door anders over die situatie te gaan denken.Daarbij gaat het vooral om het omzetten van onnauwkeurige of onjuiste gedachten in meer verstandige gedachten. Als dat lukt, ontstaat er een realistischer kijk op het eigen doen en laten en nemen negatieve gevoelens af.
 
Hoe doe ik dat?