x.1 Zelfzorg

Zelfzorg is actief werken aan het vermogen of het herstel van dit vermogen om regie te voeren op het eigen leven. Dat is soms nodig als levensgeluk en/of gezondheid in het gedrang (dreigen te) komen. 

Hoe doe ik dat?