2.1.7.1 H.R.D.

Human Resource Development is het verbinden van HRM met concept lerende organisatie.