PLISSIT-model

Ga voor uzelf na bij welke van de volgende stappen, waarvan de beginletters het anagram PLISSIT vormen, u zich nog echt vertrouwd voelt:
Permissie; voor veel mensen is het accepteren en legitimeren van hun probleem door iemand met gezag een grote geruststelling. Vaak is deze geruststelling voldoende om weer zelf te komen tot probleemoplossing.
Laagdrempelige Informatie; soms is er meer nodig dan permissie omdat mensen behoefte hebben aan basale informatie. Voorlichting is dan het devies, waarbij het accent ligt op het vergroten van kennis en inzicht.
Specifieke Suggesties; anderen hebben nog meer nodig dan informatie en vragen daarnaast om specifieke instructies of advies.
Intensieve Therapie; als sprake is van echt complexe of intense (vaak ook langdurige) problematiek, is verwijzing naar gespecialiseerde experts wenselijk.