2.6.1.4 Irrationeel

Irrationele gedachten zijn gedachten die contraproductief zijn bij het oplossen van problemen. Vaak betreft het vormen van catastroferen, het uitvergroten van de negatieve gevolgen van bepaalde gebeurtenissen. Deze uitvergroting is het logische gevolg van (veel) te hoog gespannen verwachtingen. Irrationele gedachten hebben dan ook iets 'absoluuts' d.w.z. bevatten termen als moeten, verschrikkelijk, alles, ieder, altijd of nooit. Omdat professionals altijd streven naar kwaliteitsverbetering zijn zij extra gevoelig voor de verwachtingen die hieraan ten grondslag liggen.

Welke irrationele gedachten/verwachtingen komen vaak voor?

  1. Het idee ieder conflict te moeten oplossen en ieder gesprek altijd in consensus te moeten afsluiten
  2. Het idee mensen gelukkig te moeten maken
  3. Het idee niets echt goed te kunnen
  4. Het idee alles wat zich aandient naar volle tevredenheid van de ander te moeten afhandelen
  5. Het idee altijd begrip te moeten tonen
  6. Het idee nooit kwaad te mogen worden op patienten
  7. Het idee eigenlijk altijd te kort te schieten
  8. Het idee dat men altijd geliefd moet zijn bij en gerespecteerd moet worden door anderen.