2.6.1.5 Aan de slag

Door eigen gedachten te analyseren, kan men m.b.v. de eigen 'denkstappen' nagaan hoe men reageert op situaties waarin irrationele gedachten op de loer liggen, zoals bijv. ernstige twijfel aan professionaliteit of bij verwijten. 

Hoe doe ik dat?

  1. U bedenkt een recente situatie die u zelf mee heeft gemaakt waarin u kritiek kreeg of iemand u (terecht of onterecht) verwijten maakte zoals in het geval van Marjan
  2. U kunt ook gebruik maken van de casus van Manon (in vimeo)
  3. U schrijft in het kort op wat er precies gebeurde
  4. U beschrijft hoe u zich voelde daarbij:  kwaad/verdrietig/gevoel onredelijk te zijn behandeld o.i.d. 
  5. U formuleert voor uzelf een antwoord dat het gevoel het dichtst benadert. U gaat na of u nog lang over het gebeurde heeft nagedacht?
  6. Formuleer weer voor uzelf een antwoord dat uw gedachten erover het dichtst benaderd.

Als u bij vraag 4 geen ‘nee’ hebt ingevuld, loop dan voor uzelf eens de stellingen uit de checklist door die verpleegkundigen over hun vak hebben en noteer of die voor u waar/niet waar zijn.